Dating sider for unge under 18 Greve

I en stjernes sentrum frigjøres det store mengder energi fra kjernefysisk fusjon av atomkjerner.Energien transporteres gjennom stjernen og stråles ut i verdensrommet.Når to slike stjerner har en relativt tett bane, kan gravitasjonskreftene ha betydelig innvirkning på deres utvikling.

dating sider for unge under 18 Greve

En stjernes liv starter med et gravitasjonskollaps i en molekylsky bestående av hydrogen, helium og små mengder tyngre stoff.I moderne tid har stadig bedre teleskoper gjort at antallet stjerner som kan sees fra jorden stadig øker, og stjerner katalogiseres nå med standardiserte stjernebetegnelser. ung dating Læsø Astronomer kan dessuten bestemme masse, alder, kjemisk sammensetning og andre egenskaper ut fra en stjernes spektrum, luminositet og bevegelse gjennom rommet.En stjerne er et massivt og lyssterkt himmellegeme som består av delvis ionisert gass, såkalt plasma.På slutten av sin levetid kan en stjerne også inneholde en del degenerert materie.

Dating sider for unge under 18 Greve

De to astronomene sammenlignet spektrum av solen med andre stjerner, for eksempel Sirius, og fant forskjeller i spektrallinjenes tykkelse og antall.I 1865 innførte Secchi et system for å kategorisere stjernene etter deres spektrum, men det nåværende systemet ble utviklet av Annie Jump Cannon.Den nærmeste stjernen sett fra jorden er solen, som forsyner planeten med nok energi til å opprettholde liv her.Andre stjerner er synlige på nattehimmelen når de ikke forstyrres av solen, andre himmelfenomener eller menneskeskapt belysning.Menneskene så dessuten for seg at punktene hang sammen i stjernebilder.

Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *